Passeig Ramon Codina *

Retrat de Passeig Ramon Codina *
2022

REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG RAMON CODINA, EL PRAT DE LLOBREGAT

* Col·laboració per B2B Arquitectes

El projecte proposa una renovació completa del passeig prioritzant les zones verdes i restringint el pas de vehicles, configurant un espai més amable per al vianant i promovent la biodiversitat. El Passeig Ramon Codina es converteix en un corredor verd pel barri de Sant Cosme, connectant diferents focus d'activitat existent.

Retrat de Passeig Ramon Codina * Retrat de Passeig Ramon Codina *

La proposta es basa en la creació de zones enjardinades de grans dimensions i formes corbes que permeten diferenciar els paviments entre els àmbits laterals i el central sense limitar les circulacions i usos en sentit transversal. La secció es resol en plataforma única, pavimentada amb peces de formigó i sauló.

Retrat de Passeig Ramon Codina * Retrat de Passeig Ramon Codina *

Aquesta secció transversal promou la recollida de l’escorrentia a les zones enjardinades i a la zona central, pavimentada amb sauló. S’opta per maximitzar la superfície verda, acompanyant l’arbrat existent amb nova arbustiva que afavorirà la biodiversitat. L’ús de paviments permeables ajudaran a la mitigació de l'efecte illa de calor i al control tèrmic de l’ambient del barri.

Retrat de Passeig Ramon Codina * Retrat de Passeig Ramon Codina *
Retrat de Passeig Ramon Codina * Retrat de Passeig Ramon Codina *
Fitxa
* Col·laboració per: B2B Arquitectes
Tipologia Espai públic
Promotor Ajuntament del Prat de Llobregat
Enginyeria (instal·lacions i control de costos) Pere Santos - Ingenieros Asociados S.A.
← Tornar