Mollet

Retrat de Mollet
2018

Edifici plurifamiliar entre mitgeres a Mollet del Vallès

L´edifici entre mitgeres s´estructura a través d´un nucli central amb façana al carrer Lluís Durán. Aquesta disposició, a més de resultar l'òptima per a la distribució de l'interior dels habitatges, permet fer referència a l'origen del solar que prové de la unió de dues parcel·les. Aquest origen queda reflectit a la configuració de l'alçat alineat a vial, que reconeix el ritme de les amplades de les parcel·les de la zona.

El requisit de 4 places d'aparcament es resol en planta baixa, plantejant-se com un espai exterior relacionat directament amb la part d'ús comunitari del pati interior de poma. Els 5 habitatges es disposen de manera passant, un a planta baixa i els 4 restants de forma simètrica a les dues plantes pis, aprofitant les condicions diferenciades de les dues façanes.

Retrat de Mollet Retrat de Mollet

Les façanes són el resultat de l'ús interior, la resposta constructiva a les condicions climàtiques i el reconeixement de lentorn. A nord-est, amb finestres de dimensions controlades i composició mitjançant eixos verticals, responent a les característiques de la zona, la façana es resol mitjançant un sistema d'aïllament tèrmic exterior que permet minimitzar els ponts tèrmics.

 

Per contra, la façana sud-oest es caracteritza per la permeabilitat i l'ús de les terrasses com a espais de control climàtic, amb la incorporació d'un sistema de protecció solar flexible. Als balcons i al pati interior, formigó i maó queden vistos, reproduint el caràcter de la resta d'edificis que trobem a l'interior d'illa i explicant usos que havien ocupat prèviament la parcel·la.


 
Fitxa
Tipologia Obra nova
Superfície 600 m²
Arquitecta Ada Sánchez Arcusa
Col·laboradors Masaad (estructuras), CVC ingenieros (instalaciones)
Director d'execució Ivan Gómez Freijo
Promotor Pialco Inversiones, S.L.
Constructor G&G Construcciones
← Tornar