Tartera

Retrat de Tartera
2015

Habitatge unifamiliar a La Cerdanya

La proposta confia en la col·locació estratègica de l’habitatge aïllat com a element capaç d’organitzar el solar. Es disposa un cos rectangular alineat amb el front nord de la parcel·la que defineix un límit de privacitat, funcionant com a frontissa entre la zona nord de la propietat, més visible des de la carretera i per on es produirà l’accés, i la zona sud, cap a on l’habitatge s’obrirà i es preveu més aprofitament de l’espai exterior.

Retrat de Tartera Retrat de Tartera

Es busca la relació amb el jardí i el paisatge, amb una visió diferenciada que respon a l’orientació de la parcel·la. La forma allargada pretén maximitzar l’exposició solar a la seva banda sud relacionant-se amb el jardí privat, i reconèixer el paisatge de la banda nord, emmarcant-lo a través de finestres, però alhora ocultant la carretera que discorre també en aquesta orientació.

El volum es resol amb coberta a dues aigües, tradicional a la zona, remarcant la linealitat de la qual parteix el projecte i en contraposició al paisatge que envolta la vall en què es troba.  L’interior de l’habitatge es concep des de la voluntat de generar una distribució interior flexible, que permeti modificacions al llarg del temps.  

Retrat de Tartera Retrat de Tartera
Fitxa
Tipologia Obra nova. Habitatge unifamiliar
Superfície 450 m²
Arquitecta Ada Sánchez Arcusa
Col·laboradors Masaad (estructuras), Lliró enginyeria (instalaciones)
Director d'execució Ivan Gómez Freijo
Constructor Reus Construccions
Promotors Montre Inversiones 2015, S.L.
← Tornar