Ferran Muñoz

Retrat de Ferran Muñoz
2022

Pacificació del Carrer Ferran Muñoz a Begues, Barcelona

Primer premi a concurs - projecte i direcció d'obra

La proposta planteja una secció tipus amb plataforma única i prioritat invertida, on els vehicles circulen per l'eix del carrer juntament amb el sentit de circulació de les bicis est-oest, donat que es preveu una circulació de vehicles a menys de 20 km/h. Tot i tractar-se d'una distribució de mides simètrica, la secció transversal diferencia el caràcter de les bandes nord i sud en coherència amb l'anàlisi d'intensitat d'usos.

Retrat de Ferran Muñoz Retrat de Ferran Muñoz

La banda nord es concep com a espai d'ús exclusiu per a vianants i s'incorpora una línia d'arbrat en escocells de dimensions generoses amb arbustiva. Per contra, a la banda sud es proposa una franja destinada a la circulació de bicicletes en el sentit oposat al del carril central, per tal de garantir la seguretat tant dels ciclistes com dels vianants.

Així com en secció transversal es proposa una segregació d'usos indicativa a través dels colors i formats del paviment, en sentit longitudinal els paviments s'utilitzaran per remarcar el gradient de prioritats a l'eix del carrer, des d'una prioritat de circulació rodada als extrems a una prioritat total de vianants a la zona central.

Retrat de Ferran Muñoz Retrat de Ferran Muñoz
Fitxa
Tipologia Espai públic
Superfície 1.500 m²
Promotor Àrea Metropolitana de Barcelona - Ajuntament de Begues
Arquitecta Ada Sánchez Arcusa
Equip Dinàmica Marta Gallart
Col·laboradors cvc ingenieros (instalaciones, estructura y control de costes)
← Tornar