Celestina Vigneaux

Retrat de Celestina Vigneaux
2022

Àrea de joc totalment accessible als Jardins de Celestina Vigneaux, a Sants-Montjuïc, Barcelona

L'estratègia principal de la proposta és la creació d'un recorregut que reestructura parcialment les circulacions a l'interior dels Jardins, millorant la seva accessibilitat interna en relació amb el carrer del Corral i conseqüentment amb el conjunt del barri.

El projecte tracta d'un espai de joc creatiu, compartit, inclusiu i col·laboratiu, i condueix a l'ús intergeneracional de l'espai públic, on diferents realitats troben lloc per la convivència comunitària. 

Retrat de Celestina Vigneaux

La proposta opta per geometries rectilínies respectant el llenguatge original dels Jardins. Aquest nou eix de circulació es concep com un recorregut que recull de forma alternada joc i vegetació, i d’aquí sorgeix la seva geometria: de la posició de l’arbrat actual i de les necessitats de programa lúdic. Es proposen així 4 espais lúdics diferenciats i 3 àmbits que recullen l’arbrat preexistent i el de nova plantació.

Amb relació a l’oferta lúdica, s’aposta per una àrea que pugui ser atractiva per infants en franges d’edat superiors, considerant que ja es cobreix la franja inferior en un dels altres àmbits dels mateixos Jardins. Per aquest motiu, la proposta troba espai per un element de reclam accessible poc habitual: una tirolina doble. 

Retrat de Celestina Vigneaux Retrat de Celestina Vigneaux

Respecte a la materialitat proposada en els espais de joc és el cautxú com a paviment amortidor, diferenciant les diferents àrees per colors, facilitant-ne l'orientació dins l'àmbit. 

Dins les zones arbrades es dona continuïtat del sauló actual. Marcant el recorregut principal amb paviment dur i amb un encaminament guia per les diferents àrees.

A conseqüència de les dimensions dels Jardins i les superfícies lliures que es disposen, és necessari fer referència a la possibilitat d'incloure activitats lúdiques complementàries en altres àmbits en fases posteriors, que permetria ampliar l'oferta lúdica.

 

Fitxa
Tipologia Espai públic
Superfície 900 m²
Arquitecta Ada Sánchez Arcusa
Equip Dinàmica Marta Gallart, Marina Paredes, Berta Gelabert
Promotor BIM/SA - Ajuntament de Barcelona
← Tornar