Emili Mira

Retrat de Emili Mira
2022

Àrea de joc totalment accessible a la Plaça Emili Mira, a Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona

La proposta té la voluntat d'integrar el programa d'activitats lúdiques al voltant de la plaça mantenint el caràcter tranquil de l'àmbit. 

En aquest sentit, es proposa una configuració que permet garantir un recorregut accessible a l'àrea de jocs respectant les alineacions de la plaça i les circulacions preferents. Fruit d'aquesta primera decisió i de la voluntat d'integrar també a l'espai els exemplars d'arbrat preexistents més significatius, sorgeixen 4 subàrees de joc: 3 àrees de joc dinàmic i 1 àrea de joc tranquil. 

Retrat de Emili Mira

Per adaptar-se a la forma de les preexistències i encabir el màxim nombre d’elements de joc, s’opta per un llenguatge orgànic que defineix les superfícies de cautxú associades al joc dinàmic.

Retrat de Emili Mira Retrat de Emili Mira

Entenent que l’ús del cautxú conduirà inevitablement a l’ús del color en gran part de la superfície, el projecte construeix un discurs associant les 3 subàrees de joc dinàmic als tres pètals que componen una flor de buguenvíl·lia, molt present a la zona.

Aquesta idea té la voluntat didàctica de fer valdre la natura, alhora que atorgar un caràcter diferenciat a l’àrea de jocs, fent-la fàcilment identificable per fomentar la sensació de pertinença en els usuaris.

L’àrea de joc es relaciona amb la ciutat a través de 3 límits diferenciats, donada la geometria triangular de la plaça. A nord, es manté la distància amb el mur de pedra que recull el recorregut preferent que travessa la plaça des del Carrer Vista Bella; al Carrer Vista Bella el mur de maó preexistent delimita l’àrea de joc i salva el desnivell amb la vorera; i al Carrer Quatre Camins, on prèviament es formalitzava la separació a través d’un arbust, se situa la tanca de protecció acompanyada de vegetació per l’interior, que s’acaba diluint amb formes corbes al final de l’àrea de joc.

Fitxa
Tipologia Espai públic
Superfície 530 m²
Promotor BIM/SA - Ajuntament de Barcelona
Arquitecta Ada Sánchez Arcusa
Equip Dinàmica Marta Gallart, Marina Paredes, Berta Gelabert
Col·laboradors cvc ingenieros (instalaciones, estructura y control de costes)
← Tornar